Renovace fasád

Fasáda je vizitkou každého domu.

Díky vystavení fasád povětrnostním vlivům je oprava dříve, nebo později nutností. U méně zanedbaných fasád, někdy stačí očištění, malé vyspravení nejhorších částí popř. nový nátěr. U starších objektů, nebo v případě havarijního stavu přichází na řadu rekonstrukce celé fasády.

Nejčastější příčiny poškození fasád:

  • stáří použitých materiálů
  • vystavení UV záření a povětrnostním vlivům
  • znečištění prachem
  • zeleň nacházející se v blízkosti objektu