Termo-izolační omítky

Termoizolační omítky patří mezi moderní způsob zateplení.

Používá se hlavně ve vnějším prostředí. Zateplení fasády termo-izolační omítkou je doporučeno všude tam, kde to postačí vzhledem k typu použitých tvárnic, nebo není z jakéhokoliv důvodu možné provést klasické zateplení izolačními deskami, při nižší energetické náročnosti objektu.
Lze je zpracovávat ručně i strojově. Jedná se o jádrové omítky, jejichž povrchovou úpravu tvoří buď omítkové stěrky s barvou, nebo pastovitou omítkou

Výhody termo-izolačních omítek:

  • větší odolnost proti objemovým změnám
  • odvádí z fasády vodní páry 
  • výrazně snižují prostup tepla stěnami
  • snižuje energetickou náročnost na vytápění objektů
  • nový vzhled staré fasády