Reprofilace betonových konstrukcí

Ani beton není věčný.

Ve stavebnictví je beton (železobeton) jeden z nejpoužívanějších materiálů. Je často vytvořen kombinací různých materiálů, kovové výztuže jsou zality betonovou směsí, spojenou cementem a štěrkopískem. Vlivem povětrnostních podmínek a změnami objemových hmotností materiálů dochází ke vzniku smršťovacích a statických trhlin, následně pak k praskání betonových konstrukcí a obnažení kovových výztuží. Vlivem těchto defektů dochází k rozšíření rozsahu trhlin a tím ke snížení pevnosti betonu. Předejít tomu lze včasnou reprofilací betonových konstrukcí.

Provádíme strojní i ruční sanaci výztuže a trhlin, doplňování degradovaných částí betonových konstrukcí speciálními maltami, které slouží jako tzv. „brzda karbonizace“ až po uzavírací nátěry.

Kde všude je možné reprofilaci provést:

 • Vysoký obsah pórů.
 • Pohledové i nepohledové betonové konstrukce
 • Betonové základy všech typů staveb
 • Betonové stavby
 • Betonové propustky
 • Betonové nádrže na vodu
 • Betonové čističky odpadních vod (ČOV)
 • Mostní konstrukce

Výhody reprofilace:

 • Odstranění neestetického vzhledu
 • Navrácení původních tvarů a rozměrů
 • Přerušení procesů koroze
 • Zvýšení pevnosti konstrukce
 • Vysoká pevnost a odolnost
 • Reakce na oheň třída A1